takehisa mashimo

art, development, education

internews | Art, 2017
Takehisa Mashimo
AIR PAGES | Direction & Development, 2016
Takehisa Mashimo
vanishing letters | Art, 2016
intext
A to Z | Art, 2015
MMLab
rendezvous | Art, 2015
Koichi Mori, Shota Hori, Takehisa Mashimo
para-motion satellite | Art, 2015
Takehisa Mashimo
para-motion artists | Art, 2015
Takehisa Mashimo
para-motion velocity score | Art, 2015
Takehisa Mashimo
para-motion L / R | Art, 2015
Takehisa Mashimo
para-motion | Art, 2015
Takehisa Mashimo
trading colors | Art, 2014
intext
E-motion | Art, 2013
Koichi Mori, Shota Hori, Takehisa Mashimo
Mask Picto | Development, 2013
Jean-Louis Boissier, Hajime Takeuchi, Takehisa Mashimo
Haiku Picto | Development, 2013
Jean-Louis Boissier, Hajime Takeuchi, Takehisa Mashimo
Tangible Words | Direction & Development, 2012
Takehisa Mashimo
hydrosphere | Art, 2012
Koichi Mori, Masayuki Towata, Takeshi Maeda, Takehisa Mashimo
virtual / actual [pneuma] | Art, 2010
Koichi Mori, Masayuki Towata, Takeshi Maeda, Takehisa Mashimo
PICFACE | Direction & Development, 2008
Takehisa Mashimo
Riz | Direction & Development, 2008
Takehisa Mashimo
virtual / actual | Art, 2008
Koichi Mori, Masayuki Towata, Takeshi Maeda, Takehisa Mashimo
catlamp | Art, 2007
Akio Kamisato, Takehisa Mashimo
sensory vision | Development, 2007
Koichi Mori, Taeko Ariga, Takehisa Mashimo
Reflex | Art, 2007
Akio Kamisato, Takehisa Mashimo
USB-KEY8 | Development, 2006
Takehisa Mashimo
Agent Mailer | Art, 2005
Takehisa Mashimo
Moony | Art, 2004
Akio Kamizato, Satoshi Shibata, Takehisa Mashimo
News | Art, 2002
Takehisa Mashimo